Architecture

OISTAT Architecture

Komission päämääränä on helpottaa arkitehtien keskinäistä kommunikaatiota ja yhteisymmärrystä maailmanlaajuisesti. Keskustelemalla yhteisistä intresseistä komissio tarjoaa foorumin ammatilliseen kasvuun, tutkimusprojektien kehittämiseen ja tiedon keräämiseen ja levittämiseen. OISTAT Architecture kokoontuu ja työskentelee kaikkien niiden teatteriarkkitehtuuriinliittyvien asioiden parissa, jotka liittyvät teknisiin ja skenografisiin alueisiin.

OISTAT Architecture järjestää maailmanlaajuisesti tunnetun, nuorille arkkitehdeille ja arkkitehtuurin opiskelijoille teatterialaan liittyvän kilpailun Prahan Kvadriennaalissa (PQ) joka neljäs vuosi. OISTAT Architecture julkaisee myös teatteriarkkitehtuuria koskevia luetteloita ja julkaisuja kaikkialla maailmassa.