Vuosikokouksen päätöksiä

Suomen Oistat-keskuksen vuosikokous pidettiin 18.3.2021.

Puheenjohtajana jatkamaan valittiin Kimmo Karjunen. Hallituksen jäseniksi valittiin Janne Auvinen, Suvi-Tuuli Höglund, Raisa Kilpeläinen, Vespa Laine, Kirsi Manninen, Veera-Maija Murtola, Ulla-Maija Peltola, Sampo Pyhälä, Tapio Säkkinen ja Heikki Örn. Hallituksen varajäseniksi valittiin Eeva Ijäs ja Antti Mattila. Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusrengas Oy , päävastuullisena tilintarkastajana Lotta Kauppila KHT.

Jäsenmaksuiksi päätettiin samat kuin aiempina vuosina, eli henkilöjäseneltä 30 euroa, yhteisöjäseneltä 200 euroa ja opiskelijajäseneltä 20 euroa.

Vuosikokous 18.3.2021

Hyvä jäsen

Suomen Oistat-keskus ry:n vuosikokous pidetään 18.3. kello 18 etänä Zoom-ohjelman välityksellä (Zoom Meeting ID: 693 4369 6861). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (10 §).
Tervetuloa!
Suomen Oistat-keskus ry, hallitus
LIITTEET:

Kutsu vuosikokoukseen

Hyvä Suomen Oistat-keskus ry:n jäsen

Suomen Oistat-keskus ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 30.9.2020 kello 18
Vallitsevista poikkeusoloista johtuen suositeltava osallistumistapa vuosikokoukseen on etäyhteys Zoom-palvelun avulla, joka on löydettävissä osoitteesta zoom.us. Kokouksen osallistumiseen tarvitsee tunnuksen (meeting ID), joka on 619 8519 5539. Virallinen kokouspaikka on osoitteessa Torkkelinkuja 18, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokousasiakirjat julkaistaan ennen kokousta Oistatin sivuilla osoitteessa oistat.fi.
Tervetuloa osallistumaan!
Suomen Oistat-keskus ry:n hallitus
Liitteet:

Vuosikokous 2.5.

Suomen Oistat-keskus ry         

ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUS

 

Aika:        Torstai 2.5.2018 kello 18.00

Paikka:    Kallio Stage

Pengerkatu 11, 00530 Helsinki

1)         Kokouksen avaaminen.

2)         Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta.

3)         Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4)         Esityslistan hyväksyminen

5)         Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen.

6)         Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen.

7)         Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.

8)         Vuoden 2019 toimintasuunnitelman hyväksyminen.

9)         Jäsenmaksujen suuruudesta ja perimistavasta päättäminen.

Jäsenmaksut ovat olleet henkilöjäseneltä 30 euroa, yhteisöjäseneltä 200 euroa ja opiskelijajäseneltä 20 euroa.

10)       Vuoden 2019 talousarvion hyväksyminen.

11)       Hallituksen puheenjohtajan valinta.

12)       Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Hallituksen valinnassa sovelletaan ensi kertaa yhdistyksen uusittujen sääntöjen määräyksiä. Aiempi käytäntö erovuoroisista jäsenistä ja kolmivuotisista toimikausista on poistunut ja nyt yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä, joiden kaikkien toimikausi jatkuu seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

Vuosikokouksen tulee päättää hallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten määrästä ja valita jäsenet.

 

13)       Tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien valinta.

14)       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Kokouksessa esille tulevia asioita voidaan käsitellä keskusteluasioina.

15)       Kokouksen päättäminen

 

LIITTEET

Suomen OISTAT-keskus, toimintasuunnitelma 2019

OISTAT 2018 TOIMINTAKERTOMUS

OISTAT tasekirja 2018 allekirjoitettu ja skannattu

OISTAT tilintarkastuskertomus 2018

OISTAT 2018 vahvistetut säännöt

Suomen OISTAT-keskus, talousarvio 2019