PQ 2019 AVOIN NÄYTTELYHAKU // KUTSU

AVOIN KUTSU SKENOGRAFEILLE, TAITEILIJOILLE, SUUNNITTELIJOILLE JA KURAATTOREILLE

PQ 2019
MUUTOS // TRANSFORMATION

RAJOJEN HUOKOISUUS // POROUS BORDERS
YHTEISÖ // COLLECTIVITY
SKENOGRAFINEN MAISEMA // SCENOGRAPHIC LANDSCAPE

TERVETULOA EHDOTTAMAAN NÄYTTELYKONSEPTIA TAI -KOKONAISUUTTA MAAILMANLAAJUISEEN PRAGUE QUADRENNIAL OF PERFORMANCE DESIGN AND SPACE 2019 – TAPAHTUMAAN. EHDOTUKSIA OTETAAN VASTAAN 1.9.2017 SAAKKA.

KUTSU KOSKEE SUOMEN OISTAT-KESKUKSEN KOORDINOIMAA MAAKOHTAISTA ”SECTION OF COUNTRIES AND REGIONS”-NÄYTTELYÄ, JOSSA HUOMIO KOHDISTETAAN MUUTOKSEEN // TRANSFORMATION.

MUUT AJATELTAVAKSI TOIVOTUT TEEMAT OVAT RAJA, KOLLEKTIIVISUUS JA SKENOGRAFINEN MAISEMA.
Haemme ajan henkeä viitteellisesti tai suoraan ilmentävää, kommentoivaa, haastavaa, esiinkutsuvaa, vahvasti näkökulmallista ja omaperäistä kokonaiskonseptia, joka muodostaa osan PQ 2019 -näyttelyn skenografista maisemaa.

Hakija/t vastaa/vat PQ 2019:ssa esillä olevasta Suomen ammattilaiskategorian maakohtaisesta (Section of Countries and Regions) näyttelykokonaisuudesta joko itsenäisesti (esim. kokonaisuutena ”kuraattori + taiteilija(t) / työryhmä”) tai Suomen OISTAT -keskuksen kuratoimana. Ehdotuksessa voi halutessaan painottaa yhtä tai useampaa skenografian aluetta – lavastus | tila | esitysmediat | ääni | valo | puku.
OTTEITA 5. KESÄKUUTA 2017 JULKAISTUSTA PQ2019 CALL FOR APPLICATIONS FOR COUNTRIES AND REGIONS -NÄYTTELYOHJELMASTA
(WWW.PQ.CZ/EN/CALL-PQ-2019)

”We would like to encourage you to look at the exhibition design not as a separate entity, but rather as a SITE-SPECIFIC COLLABORATIVE SCENOGRAPHIC TASK.”

”We live in a world that is rapidly changing; where the topic of BORDERS, INDIVIDUAL AND COLLECTIVE IDENTITY, CULTURAL THRESHOLDS, fast paced movement across boundaries and constant reframing of realities are woven through out thoughts and lives.”

”The tensions between local and global, international and national are rising in many parts of the world and the QUESTION OF IDENTITY AND THE BORDER BETWEEN WHAT IS FAMILIAR AND WHAT IS SEEN AS ”THE OTHER” is going through a complex volution that brings both uncertainty and create new energy.”

”This time the theme of BORDERS, and the THRESHOLDS BETWEEN IMAGINARY AND PHYSICAL SPACES, should lead our thoughts about the space we are going to share.”

”We would like to encourage a DIALOGUE, COLLABORATION AND AN ENVIRONMENT THAT IS PURELY SCENOGRAPHIC.”

”We are not interested in creating a series of small exhibition sub-spaces, but rather ONE SCENOGRAPHIC LANDSCAPE. Transformation is concerned with the core of the creative process.”

VAPAAMUOTOISET EHDOTUKSET PYYDETÄÄN LÄHETTÄMÄÄN 1. SYYSKUUTA 2017 MENNESSÄ SUOMEN OISTAT-KESKUKSELLE SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN pq2019transformation@gmail.com

LISÄTIETOJA JA TAUSTAA PQ-TAPAHTUMASTA
oistat.fi/
www.pq.cz/en/
www.facebook.com/suomenoistatkeskus/

TIEDUSTELUT
toimisto@oistat.fi

HYVÄÄ JUHANNUSTA!
toivottaa Suomen OISTAT-keskuksen hallitus

Kevätkokous-kuulumisia

Suomen OISTAT-keskuksen hallitus piti kevätkokouksen 11. toukokuuta 2017 TEAKin Valo- ja äänisuunnittelun laitoksella. Jäsenistöä oli kutsuttu mukaan keskustelemaan mm. seuraavasta Prague Quadrenniale/PQ2019 -näyttelystä ja kotimaista toimintaa koskevista ajatuksista ja toiveista. Paikalla oli puheenjohtaja Pyhälän laatima herkullinen mustikkapiirakka ja mukava määrä jäseniä. Keskustelu oli vilkasta. 

PQ julkistaa vuoden 2019 näyttelyn teemat tulevan kesäkuun aikana. Tapahtuman ja näyttelykutsun muodosta on tulossa jäsenkirjeessä lisää infoa. Valmistelut näyttelykutsuineen päätettiin käynnistää toden teolla kun teemat ovat heinäkuuhun mennessä tiedossa. Piakkoin siis.

Kevätkokouksen merkkinä tuli myös hallituksen kokoonpanoon muutamia muutoksia.  

Puheenjohtajana toimineen Sampo Pyhälän ollessa erovuorossa hänen tilalleen valittiin uudeksi pj:ksi Maiju Loukola. Muiden erovuoroisten (ja pj:ksi siirtyvän Maijun) tilalle valittiin Sampo uudelleen hallitusjäseneksi, ja lisäksi valittiin uudelleen Raisa Kilpeläinen. Uusina jäseninä valittiin hallitukseen Aku Meriläinen ja Ulla-Maija Peltola. Hallituksen jäseninä jatkavat Antti Mattila, Janne Auvinen, Heikki Örn, Ia Ensterä ja Kimmo Karjunen. Erovuorossa ollut Tomi Humalisto valittiin edelleen jatkamaan Suomen OISTAT-keskuksen edustajana kansainvälisen OISTAT-kattojärjestön Education Commissionissa/ koulutuskomissiossa.

Kiitos Sampolle erinomaisesta luotsauksesta ja onnea kaikille valituille. Kiitokset myös Tomi Humalistolle ja Janne Teräsvirralle aktiivisesta hallitustyöstä, ja Ulla-Maijalle ja Akulle tervetuloa joukkoon!

Heinäkuussa on kansainvälisen katto-organisaatio OISTAT Internationalin järjestämän WSD/World Stage Design -tapahtuman aika. Keskustamme lähtee edustamaan WSD-näyttelyyn pukusuunnittelutöillään valittu Marja Möhkö Uusitalo. Möhkö osallistuu samalla järjestömme kuriirina tapahtuman yhteydessä järjestettävään OISTATin World Congressin puheenjohtajan valintaan ja komissioiden kokoontumisiin. Hallitus toivottaa Möhkölle onnea näyttelyyn ja reissuun!

Pitkän linjan OISTAT-aktiivi ja nykyinen kunniajäsenemme Maija Pekkanen on nimitetty OISTATin Advisory Groupin puheenjohtajaksi. Maija kertoo: ”Työryhmän tehtävänä on asettaa OISTAT -palkinnon saajat ’paremmuusjärjestykseen’. Tulevaisuudessa tullaan jakamaan ansioituneille aktivisteille palkintoja kolmessa kategoriassa. (–) Muut työryhmän jäsenet ovat Karin Winkelsesser Berliinistä ja Peter McKinnon Torontosta.” Hallitus onnittelee Maijaa lämpimästi!