KUTSU: LP & OISTAT-keskus & SVÄV -PIKKUJOULUT

Tervetuloa Teatterimuseolle Kaapelitehtaalle 11.12. klo 19 alkaen
viettämään pikkujouluinen hetki kollegojen, opiskelijoiden ja järjestökolmikon LP, SVÄV ja OISTAT-keskus hallitusten kanssa!

Mahdollisuus nähdä Rakkauden tiloja – Näytelty rakkaus,
Siivet kantapäissä ja Backstage näyttelyt.

Tarjolla juomaa ja purtavaa.

Tapahtuma FB:ssä
https://www.facebook.com/events/128440587852157/

Teatterimuseon näyttelyt
https://www.teatterimuseo.fi/fi/Nayttelyt

LP&OISTAT&SVÄV joulujuhlat
LP&OISTAT&SVÄV joulujuhlat

INNOVATIVE COSTUME OF THE 21ST CENTURY: THE NEXT GENERATION

PRESS RELEASE FOR FINNISH CURATION 7.12.2017

The Curatorial committee is proud to announce its second major exhibition entitled INNOVATIVE COSTUME of the 21st CENTURY: THE NEXT GENERATION. This exhibit was conceived through the collaboration between A.A. Bakhrushin State Central Theatre Museum, OISTAT and USITT. The world premiere will be held at the State Historical Museum in Moscow, Russia June-August 2019.

This exhibition will feature innovative work of young professionals, students, costume and fashion designers, as well as interpreters and costume makers from 58 nations worldwide, who started their career between 2000 and 2018. Costume renderings, collages, photographs, computer generated designs, videos, and three-dimensional costumes created by designers for cinema, opera, ballet, theater, devised work, performance and installation art, wearable art and innovative fashion will be showcased.

INNOVATIVE COSTUME is an international endeavor to identify how media, technology, and shifting national identities form us afresh and affect our perception and practice of theatre, breaking previously established boundaries and principles.

We intend to document the new artistic vocabulary originated by the next generation of the emerging artists and create a platform for a dialogue on the topical issues in the field of modern design and technology.

For more details, please visit our website: https://innovativecostume.secure-platform.com/a/ 

For questions additional questions regarding submissions, please contact the national curators of Finland, Susanna Suurla (susanna.suurla@gmail.com) and Sofia Pantouvaki (sofia.pantouvaki@aalto.fi).

INNOVATIVE COSTUME OF THE 21ST CENTURY: THE NEXT GENERATION

LEHDISTÖTIEDOTE 7.12.2017

INNOVATIVE COSTUME näyttelykuraattoreiden komitea ylpeänä julkaisee seuraavan merkittävän näyttelynsä, INNOVATIVE COSTUME OF THE 21ST CENTURY: THE NEXT GENERATION. Näyttely toteutetaan A.A. Bakhrushin State Central teatterimuseon, OISTAT: in and USITT: n yhteistyönä. Näyttelyn avajaisia vietetään State Historical museossa Moskovassa heinä-elokuussa 2019.

Näyttely tulee esittelemään nuorten ammattilaisten, eli uransa vuosien 2000 -2018 aikana aloittaneiden puku- ja vaatesuunnittelijoiden, pukutulkitsijoiden sekä – tekijöiden innovatiivisia ja uraauurtavia töitä maailmanlaajuisesti yhteensä 58 eri maasta.

Näytteille asetetaan niin pukuluonnoksia, kollaaseja, valokuvia, tietokoneella luotuja malleja, videoita kuin kolmiulotteisia pukujakin, jotka on luotu mm. elokuvaa, oopperaa, balettia, teatteria, prosessityöskentelyä, performanssi-, installaatio- ja ’puettavaa’ taidetta varten, tai innovatiivisia vaatesuunnittelu projekteja varten.

INNOVATIVE COSTUME on kansainvälinen hanke, jonka pyrkimyksenä on identifioida kuinka media, teknologia ja muuttuvat kansalliset identiteetit vaikuttavat ja uudistavat sekä näkemyksiämme, että teatterin tekemisen käytänteitä, rikkoen aiemmat vakiintuneet rajat sekä periaatteet.

Tarkoituksenamme on tuoda näkyväksi seuraavan sukupolven nousevien taiteilijoiden luova ääni, sekä luoda alusta keskustelulle modernin suunnittelun ja teknologian ajankohtaisista kysymyksistä.

Lisätietoa löydät internetsivuiltamme: https://innovativecostume.secure-platform.com/a/ 

Ole hyvä ja ota yhteyttä Suomen kansallisiin kuraattoreihin Sofia Pantouvakiin (sofia.pantouvaki@aalto.fi) tai Susanna Suurlaan (susanna.suurla@gmail.com) mikäli sinulla on lisäkysyttävää näyttelyhausta.

KOKIMO valittu Suomen PQ2019-edustajaksi

Suomen PQ2019-edustajaksi on valittu ehdotus ”KOKIMO kuraattorina: FLUID STAGES”. OISTAT-keskuksen hallitus täydennettynä kahdella ulkopuolisella asiantuntijalla on valinnut KOKIMOn konseptin jatkoon neljän korkeatasoisen ehdotuksen joukosta.
VALINTARAADIN LAUSUNTO

// Kokimo-ryhmän ehdotus B) ”KOKIMO kuraattorina” on vakuuttava ja monitahoinen, samaan aikaan avoin ja tarkasti harkittu. Ehdotus pitää sisällään kuratoidun avoimen haun, jossa suhteellisen laajoja ja moniselitteisiä PQ19-kattoteemoja on mahdollista fokusoida rajatumpaan suuntaan. ”Kokimo kuraattorina” -ehdotus ei sulje pois sitä, että ryhmä tuottaa itse osan näyttelykokonaisuuden esityksellis-skenografisesta sisällöstä.

Ehdotuksen lähtökohtana ”arjen ja todellisuuden esityksellisyys/esityksellistäminen”. Siinä hahmotellaan avoin ja – suoraan näyttelykutsuun vastaten – ”huokoinen tila”, jossa kiinnitetään katsojan huomio olemassa olevaan. Ehdotus huomioi – jälleen näyttelyhaun teemat huomioiden – ”skenografisen maiseman” lähtökohdat kaikkiaan monitahoisesti, jopa runsaudensravimaisesti. Raati kuitenkin on vakuuttunut Kokimon (kokemusperäisestä) kyvystä hallita suuren mittakaavan tapahtumallis-esityksellisiä kokonaisuuksia luovasti, kekseliäästi ja aistivoimaisesti, joten näemme ehdotus- ja ideointivaiheen monipolvisuuden pikemminkin etuna kuin riskinä. Kaavaillun esillepanon keskeisenä tilallis-visuaalisena elementtinä on 360-asteinen (pyörivä) näyttämö, ja ”näyttämö on katsomo on näyttämö”-ajatusta on suunniteltu versioitavaksi eri tavoin myös julkisessa tilassa. //

STAY TUNED – KOKIMON kuratoima haku tulossa aivan pian <3

KOKIMO: After Dinner
KOKIMO: After Dinner

PQ 2019 AVOIN NÄYTTELYHAKU // KUTSU

AVOIN KUTSU SKENOGRAFEILLE, TAITEILIJOILLE, SUUNNITTELIJOILLE JA KURAATTOREILLE

PQ 2019
MUUTOS // TRANSFORMATION

RAJOJEN HUOKOISUUS // POROUS BORDERS
YHTEISÖ // COLLECTIVITY
SKENOGRAFINEN MAISEMA // SCENOGRAPHIC LANDSCAPE

TERVETULOA EHDOTTAMAAN NÄYTTELYKONSEPTIA TAI -KOKONAISUUTTA MAAILMANLAAJUISEEN PRAGUE QUADRENNIAL OF PERFORMANCE DESIGN AND SPACE 2019 – TAPAHTUMAAN. EHDOTUKSIA OTETAAN VASTAAN 1.9.2017 SAAKKA.

KUTSU KOSKEE SUOMEN OISTAT-KESKUKSEN KOORDINOIMAA MAAKOHTAISTA ”SECTION OF COUNTRIES AND REGIONS”-NÄYTTELYÄ, JOSSA HUOMIO KOHDISTETAAN MUUTOKSEEN // TRANSFORMATION.

MUUT AJATELTAVAKSI TOIVOTUT TEEMAT OVAT RAJA, KOLLEKTIIVISUUS JA SKENOGRAFINEN MAISEMA.
Haemme ajan henkeä viitteellisesti tai suoraan ilmentävää, kommentoivaa, haastavaa, esiinkutsuvaa, vahvasti näkökulmallista ja omaperäistä kokonaiskonseptia, joka muodostaa osan PQ 2019 -näyttelyn skenografista maisemaa.

Hakija/t vastaa/vat PQ 2019:ssa esillä olevasta Suomen ammattilaiskategorian maakohtaisesta (Section of Countries and Regions) näyttelykokonaisuudesta joko itsenäisesti (esim. kokonaisuutena ”kuraattori + taiteilija(t) / työryhmä”) tai Suomen OISTAT -keskuksen kuratoimana. Ehdotuksessa voi halutessaan painottaa yhtä tai useampaa skenografian aluetta – lavastus | tila | esitysmediat | ääni | valo | puku.
OTTEITA 5. KESÄKUUTA 2017 JULKAISTUSTA PQ2019 CALL FOR APPLICATIONS FOR COUNTRIES AND REGIONS -NÄYTTELYOHJELMASTA
(WWW.PQ.CZ/EN/CALL-PQ-2019)

”We would like to encourage you to look at the exhibition design not as a separate entity, but rather as a SITE-SPECIFIC COLLABORATIVE SCENOGRAPHIC TASK.”

”We live in a world that is rapidly changing; where the topic of BORDERS, INDIVIDUAL AND COLLECTIVE IDENTITY, CULTURAL THRESHOLDS, fast paced movement across boundaries and constant reframing of realities are woven through out thoughts and lives.”

”The tensions between local and global, international and national are rising in many parts of the world and the QUESTION OF IDENTITY AND THE BORDER BETWEEN WHAT IS FAMILIAR AND WHAT IS SEEN AS ”THE OTHER” is going through a complex volution that brings both uncertainty and create new energy.”

”This time the theme of BORDERS, and the THRESHOLDS BETWEEN IMAGINARY AND PHYSICAL SPACES, should lead our thoughts about the space we are going to share.”

”We would like to encourage a DIALOGUE, COLLABORATION AND AN ENVIRONMENT THAT IS PURELY SCENOGRAPHIC.”

”We are not interested in creating a series of small exhibition sub-spaces, but rather ONE SCENOGRAPHIC LANDSCAPE. Transformation is concerned with the core of the creative process.”

VAPAAMUOTOISET EHDOTUKSET PYYDETÄÄN LÄHETTÄMÄÄN 1. SYYSKUUTA 2017 MENNESSÄ SUOMEN OISTAT-KESKUKSELLE SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN pq2019transformation@gmail.com

LISÄTIETOJA JA TAUSTAA PQ-TAPAHTUMASTA
oistat.fi/
www.pq.cz/en/
www.facebook.com/suomenoistatkeskus/

TIEDUSTELUT
toimisto@oistat.fi

HYVÄÄ JUHANNUSTA!
toivottaa Suomen OISTAT-keskuksen hallitus

Kevätkokous-kuulumisia

Suomen OISTAT-keskuksen hallitus piti kevätkokouksen 11. toukokuuta 2017 TEAKin Valo- ja äänisuunnittelun laitoksella. Jäsenistöä oli kutsuttu mukaan keskustelemaan mm. seuraavasta Prague Quadrenniale/PQ2019 -näyttelystä ja kotimaista toimintaa koskevista ajatuksista ja toiveista. Paikalla oli puheenjohtaja Pyhälän laatima herkullinen mustikkapiirakka ja mukava määrä jäseniä. Keskustelu oli vilkasta. 

PQ julkistaa vuoden 2019 näyttelyn teemat tulevan kesäkuun aikana. Tapahtuman ja näyttelykutsun muodosta on tulossa jäsenkirjeessä lisää infoa. Valmistelut näyttelykutsuineen päätettiin käynnistää toden teolla kun teemat ovat heinäkuuhun mennessä tiedossa. Piakkoin siis.

Kevätkokouksen merkkinä tuli myös hallituksen kokoonpanoon muutamia muutoksia.  

Puheenjohtajana toimineen Sampo Pyhälän ollessa erovuorossa hänen tilalleen valittiin uudeksi pj:ksi Maiju Loukola. Muiden erovuoroisten (ja pj:ksi siirtyvän Maijun) tilalle valittiin Sampo uudelleen hallitusjäseneksi, ja lisäksi valittiin uudelleen Raisa Kilpeläinen. Uusina jäseninä valittiin hallitukseen Aku Meriläinen ja Ulla-Maija Peltola. Hallituksen jäseninä jatkavat Antti Mattila, Janne Auvinen, Heikki Örn, Ia Ensterä ja Kimmo Karjunen. Erovuorossa ollut Tomi Humalisto valittiin edelleen jatkamaan Suomen OISTAT-keskuksen edustajana kansainvälisen OISTAT-kattojärjestön Education Commissionissa/ koulutuskomissiossa.

Kiitos Sampolle erinomaisesta luotsauksesta ja onnea kaikille valituille. Kiitokset myös Tomi Humalistolle ja Janne Teräsvirralle aktiivisesta hallitustyöstä, ja Ulla-Maijalle ja Akulle tervetuloa joukkoon!

Heinäkuussa on kansainvälisen katto-organisaatio OISTAT Internationalin järjestämän WSD/World Stage Design -tapahtuman aika. Keskustamme lähtee edustamaan WSD-näyttelyyn pukusuunnittelutöillään valittu Marja Möhkö Uusitalo. Möhkö osallistuu samalla järjestömme kuriirina tapahtuman yhteydessä järjestettävään OISTATin World Congressin puheenjohtajan valintaan ja komissioiden kokoontumisiin. Hallitus toivottaa Möhkölle onnea näyttelyyn ja reissuun!

Pitkän linjan OISTAT-aktiivi ja nykyinen kunniajäsenemme Maija Pekkanen on nimitetty OISTATin Advisory Groupin puheenjohtajaksi. Maija kertoo: ”Työryhmän tehtävänä on asettaa OISTAT -palkinnon saajat ’paremmuusjärjestykseen’. Tulevaisuudessa tullaan jakamaan ansioituneille aktivisteille palkintoja kolmessa kategoriassa. (–) Muut työryhmän jäsenet ovat Karin Winkelsesser Berliinistä ja Peter McKinnon Torontosta.” Hallitus onnittelee Maijaa lämpimästi!