Performance design

OISTAT Performance Design

Komission tehtävänä on ollut järjestön perustamisesta lähtien edistää kansainvälisesti alan ammatillisen tiedon ja kokemuksen vaihtoa. Tärkein ajatus on alusta asti ollut esittävän taiteen alan audiovisuaalisen vuorovaikutuksen lisääminen. Ammatillista yhteistyötä tehdään myös työryhmissä (Working Groups) kuten puku-, valo- ja äänisuunnittelun alueilla. Performance Design kokous pidetään kerran vuodessa jossain OISTATin jäsenmaassa. Kokoukset ovat avoimia kaikille OISTATin jäsenille, mutta virallisissa kokouksissa on myös kunkin keskuksen yksi, ennakkoon valittu, äänestävä edustaja. Performance Design järjestää seminaari- ja koulutustoimintaa sekä pienimuotoisia näyttelyitä kokousmaissaan.

Costume Design Group

Costume Desing Groupin (CDG) perustivat vuonna 1996 Sarah Nash Gates (USA) ja Maija Pekkanen. Pukutyöryhmä toimii aktiivisena osana OISTAT Performance Designia ja se on avoin kaikille OISTATin jäsenille. Se järjestää itsenäisiä tutustumis- ja opiskelumatkoja OISTATin jäsenmaihin ja pyrkii edistämään kansainvälistä yhteistyötä esittävän taiteen ammattilaisten ja opiskelijoiden kesken.

Lighting Design Group

Lighting Design Group on osa OISTAT Performance Designia ja se on avoin kaikille OISTATin jäsenille. LDGn tavoitteena on edistää valosuunnitteluun liittyviä ammattiasioita, aloittaa hankkeita ja järjestää kokouksia, seminaareja, työpajoja, luentoja kansainvälisesti yhteistyössä teatterin ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa. Working Group pitää tärkeänä myös ymmärtää, kunnioittaa ja yhdistää esittävän taiteen työskentelyn ja kulttuurien välisiä eroja. LDG on kansainvälinen foorumi koko maailman valosuunnittelijoille ja sen tavoite on yhdistää valosuunnittelijat mahdollisimman hyvin myös kansallisiin tai alueellisiin järjestöihin. Sen tarkoituksena on kehittää laajasti suhteita ja yhteistyötä muiden esitystaiteen taiteellisen työryhmän jäsenten kanssa.

Sound Design Group

Sound Design Group, joka toimii OISTAT Performance Designin alaisuudessa, on perustettu 2002 edistämään äänisuunnittelun integroitumista paremmin komission toimintaan sekä kehittämään äänisuunnittelijoiden ja säveltäjien kansainvälistä yhteistyötä. Jäsenistöön kuuluu äänisuunnittelijoita eri puolilta maailmaa. Jäsenet edustavat omalla kansallisella tasollaan huippuosaamista ja ovat kansainvälisestikin arvostettuja taiteilijoita. SDG on kokoontunut kaksi kertaa. Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin kesällä 2002 Lontoossa suuren Theatre Design and Architecture -seminaarin yhteydessä. Keskustelu jatkui seuraavana vuonna Prahan Quadrennialen yhteydessä, johon organisoitiin osasto, jossa esiteltiin äänisuunnittelutöitä maailmalta. Alan ongelmat, mahdollisuudet, heikkoudet ja vahvuudet näyttävät olevan kovin yhdenmukaisia maasta ja maanosasta riippumatta. Yhteistyöllä saadaan nostettua niin äänisuunnittelun kuin koko teatterialan profiilia samalla, kun kulttuurit vaihtavat näkemyksiään ja oppivat toisiltaan. SDG:n puheenjohtaja on tällä hetkellä Steven Brown (UK) ja varapuheenjohtajana toimii David Budries. Kuten Sound Design Groupin pitkäaikainen, entinen puheenjohtaja Rick Thomas sanoi kauniisti:

”Kaikki tämä rakentaa pienellä, mutta merkittävällä tavalla laajempaa, monikulttuurista ja ­muotoista maailmaa, joka edustaa rauhaa.”